Технология за внасяне на течен азотен тор CULTAN

Жътвата започва с хедера

Списък публикации

Жътвата започва с хедера, статия във в. Наблюдател, Стара Загора 

 Защо хедерът е важен колкото комбайна?

Хедерът е технологична система, който първа влиза в контакт с културата по време на жътва. От това как хедерът внимателно и качествено захваща обем от масата, отрязва яи я подава  към наклонената камера, зависи изцяло работата на комбайна и качеството на жътвата. Именно затова  изборът на хедер е толкова важен, колкото и изборът на комбайн, защото от качеството на хедера зависи оптималното натоварване на овършаващо-сепариращата система на комбайна. Качеството на  хедера определя и колко процента от ожънатите семена ще попаднат в комбайна за овършаване и колко ще бъдат разпилени по нивата. Скоростта на работа и съответно ожъната площ също зависи от хедера толкова, колкото и от комбайна. Часовете за жътва са повече, когато хедерът жъне без прекъсване, без спиране за обслужване, ремонти, и излишни настройки.

Хедерът трябва да е съобразен с капацитета и особеностите на овършаващата система на комбайна – капацитет и необходимост от повече или по-малко маса за правилно овършаване и сепариране на зърното. Затова хедерите трябва да бъдат различни:

-за роторни комбайни, изискващи достатъчно маса за оптимално овършаване;

-за сламотръсни комбайни, които овършават добре при малко маса и късоотрязани стебла при слънчогледа, а при царевицата изискват чиста маса само от кочани, без  стебла и листа;

-за жътва на маслодаен слънчоглед при ниска влажност,  например 9% и по-малко, при такива условия бързо нарастват загубите при всички лифтерни системи хедери;

-за жътва на високостъблени сортове слънчоглед, когато изтеглящият вал става задължителен;

-за жътва на царевица при сухи и тънки стеебла, когато секциите се покриват с дебел слой листостъблена маса и кочаните започват да „плуват”;

-за жътва на полегнала рапица

Ето защо трябва да се произвеждат и да се предлагат на фермерите еднакво качествени, но различни по функционалност хедери за една и съща култура. А фермерът да има възможност да избере съобразно спецификите на неговите потребности.

Затова асортиментът от високопроизводителни хедери на Металагро АД за царевица и слънчоглед включва различни типове машини  с работен обхват   от 4 до 16 реда при 70 или 75 см междуредие. Гамата ни включва от отдавна познатото ППС / приспособление за прибиране на слънчоглед/ модернизирано и конструктивно променено,  до моделите, които разработихме в последните години  и наложихме на пазарите у нас, в Украйна, Казахстан, Русия и Румъния– Sunmaster, Sunprofi,  SunmasterPro. Всички, дори и най-достъпните по цена, работеха успешно през сухата 2019 г.Тогава  хедерите на много от именитите производители натрупваха сухата листостeблена маса отгоре върху секциите защото откъсващите валци късат сухите стебла и не могат да ги подадат към раздробителя. Картината е позната и изпитана от много фермери през последната жътва.

С гордост отбелязваме, че редукторите и ножовата лента на хедерите ни за слънчоглед Sunmaster,  Sunprofi ,  Sunmaster Pro, приставките за рапица и хедерите за лавандула  са от лидерът в бранша Schumacher. Металагро е единственият производител, който има право да поставя на хедерите си знак Schumacher inside.

Хедерите ни се характеризират с много кратко  описание  - надеждни и лесни за експлоатация, с петгодишна гаранция. Агрегатирането на хедера с комбайна не предизвиква трудности за механизаторите.

Специалистите от фирмата вложиха много усилия в обучения и изпитания, за да постигнат онези конструктивни особености и нюанси на изпълнението на технологичния процес, които отличават хедерите на Металагро от всички останали.

Към началото